pps

Home/pps

ANKETA O ISHRANI UČENIKA

jún 5th, 2018|pps|

ANKETA ZA UČENIKE (APRIL 2018)

TEMA: ZDRAVA ISHRANA

 

1) KOLIKO PUTA DNEVNO JEDEŠ (KOLIKO 

JE TO OBROKA)? 

  1 - 2 - 0,94%

 2 - 18 - 8,41%

 3 - 94- 43,93%

  4  - 57 - 26,64%

 5  - 25 - 11, 68°%

 6 - 18 - 8,41%

 

DOKUMENTACIJA NASTAVNIKA

január 10th, 2018|pps|

OSIM REDOVNOG NASTAVNOG RADA KOJEG PROFESORI I NASTAVNICI OBAVLJAJU U TOKU ŠKOLSKE GODINE, RAD U ŠKOLI OBUHVATA JOŠ MNOGO TOGA ŠTO NE PODRAZUMEVA SAMO NASTAVU.

DAKLE, OSIM DOPUNSKIH I DODATNIH ČASOVA SA UČENICIMA, RODITELJSKIH SASTANAKA I INDIVIDULANIH RAZGOVORA SA RODITELJIMA, SVAKI NASTAVNIK JE I ČLAN NASTAVNIČKOG I ODELJENJSKIH VEĆA, PREDMETNIH I STRUČNIH AKTIVA, RAZNIH ŠKOLSKIH TIMOVA, I UČESNIK JE U IZRADI RAZNIH ŠKOLSKIH PROJEKATA. SVE OVO PODRAZUMEVA PLANOVE, SASTANKE, ZAPISNIKE, IZVEŠTAJE, ...

OSIM TOGA, SVAKI NASTAVNIK MORA REDOVNO DA PLANIRA SVOJ RAD I DA O SVOM RADU - KAO I O RADU VEĆA, AKTIVA, TIMOVA I O RADU U OKVIRU PROJEKATA - SASTAVLJA PERIODIČNE IZVEŠTAJE.

DAKLE, POGLEDAJMO, ŠTA JE TO ŠTO JEDAN NASTAVNIK TREBA DA IMA OD DOKUMENTACIJE U TOKU JEDNE ŠKOLSKE GODINE ...

 

DODATNA NASTAVA

november 16th, 2017|pps|

Dodatna nastava se u školama organizuje za učenike koji pokazuju darovitost, talenat, posebne sposobnosti ali i sklonosti i  interesovanja za pojedine predmete ili oblasti. Na učiteljima i predmetnim nastavnicima je da prepoznaju talentovane učenike, da prepoznaju darovitost za pojedine oblasti nauke, umetnosti, sporta, jezika ... te da ih na vreme i adekvatno motivišu za uzimanje učešća u dodatnoj nastavi. U našoj školi postoji čitav niz predmeta iz kojih se organizuje dodatna nastava jer ona je tu i radi pripreme za takmičenja koja se organizuju iz raznih oblasti na nivou škole, opštine, okruga ili na republičkom nivou.

U ovoj školskoj godini ponuđeni su sledeći termini dodatne nastave:

Raspored individualnih kontakata roditelja sa nastavnicima

november 7th, 2017|pps|

Prema stručnoj literaturi, u vaspitno obrazovnom radu neophodna je saradnja porodice i škole. To je jedan od uslova za ispoljavanje pozitivnih efekata vaspitno-obrazovnog procesa. Realizacija vaspitno-obrazovnog rada, pored konstantne saradnje, podrazumeva i samu zainteresovanost roditelja za neki od oblika saradnje.

Od toga zavisi i sam ishod saradnje izmedju porodice i škole. Potrebno je da se povećaju i usavrše znanja roditelja o samom procesu razvoja dece, o tome kako deca uče i šta svaki roditelj očekuje od deteta. Naravno, očekivanja nisu ista i svaki roditelj za svoje dete želi najbolje i trudi se da mu to i pruži, a sve to u skladu sa svojim mogućnostima, a i mogućnostima samog deteta.

Zato smo sastavili raspored individualnih kontakata roditelja sa nastavnicima za ovu školsku godinu. U rasporedu je navedeno vreme kada svaki roditelj može da dođe u školu i potraži nastavnika i da se posavetuje sa njime u vezi svih problema ili nedoumica koje postoje a vezane su za predmet ili predmete koji nastavnik predaje.

Dopunska nastava

október 10th, 2017|pps|

Prošao je septembar i prošla je Dečja nedelja i krenuli smo sa prvim kontrolnim i pismenim zadacima, odgovaranjem i testiranjem, dakle i sa ocenjivanjem. Oktobar je mesec kada će se prvi učenici sresti sa slabim ocenama i vreme je da se upoznamo sa dopunskom nastavom koja se organizuje upravo zbog onih učenika koji su počeli da pokazuju slabiji uspeh.

Dopunska nastava je sredstvo pedagoške intervencije u situacijama ukojima se postupcima redovne nastave ne mogu postići zadovoljavajući rezultati kod pojedinih ili kog jednog dela učenika. Nekada se i zbog dužeg izostajanja kod pojedinih učenika pojave praznine koje se pokazuju u redovnoj nastavi i koje onemogućuju učeniku dalje napredovanje, pa se i tu može intervenisati povremenom dopunskom nastavom. Dakle planiramo je za one učenike koji u redovnoj nastavi teže svladavaju delove propisanog programa, pa im je potrebna dopunska pomoć. 

Cilj joj je nadoknaditi gubitke u znanju ili veštinama, osposobiti učenika za uspešno učenje u sklopu redovne nastave. Dopunska nastava se dakle organizira prema potrebi, a koliko će trajati i koji će učenici biti uključeni varira tokom godine - učenik može biti uključen u dopunsku nastavu jednokratno, kroz duži vremenski period ili povremeno.

PROMENE U ADOLESCENCIJI I NJIHOV UTICAJ NA ŠKOLSKI USPEH I VLADANJE UČENIKA

december 1st, 2016|pps|

PROMENE U ADOLESCENCIJI SU BURNE I EKSPLOZIVNE. DAKLE BRZE SU I POSTOJI POTREBA ZA ČESTIM I  VELIKIM PRILAGOĐAVANJEM I NAVIKAVANJEM NA   PROMENE.

 

VELIKE PROMENE ZNAČE I VELIKU RANJIVOST JER SE TU RADI O PROMENAMA KOJE SE DEŠAVAJU UPOREDO SA VELIKOM POTREBOM I ŽELJOM DA SE BUDE  PRIHVAĆEN, VOLJEN I PRIZNAT. 

 

ZATO JE BITNA PODRŠKA I LJUBAV RODITELJA.

 

 

18. октобар – Европски дан борбе против трговине људима

október 18th, 2016|pps|

 

Од 2007. године, сваког 18. октобра се обележава Европски дан борбе против трговине људима. Шта је то робовласништво? Ко су некада давно били робови? За које историјске периоде везујемо робовласништво? Како је то изгледало када су људи били предметом трговине? Да ли сте можда погледали неки филм или прочитали неку књигу са таквом тематиком? …

MATRICA VASPITNIH STILOVA RODITELJA

október 5th, 2016|pps|

       

Vaspitni stil predstavlja način (postupke) na koji roditelji vaspitavaju svoju decu. Vaspitni stilovi se razlikuju prema stepenu prisutnosti elemenata roditeljstva. Elementi roditeljstva su prihvatanje i kontrola. Pod prihvatanjem se podrazumeva toplina i bliskost roditelja prema detetu, trud roditelja da se dete razvija u zrelu i zdravu ličnost, dok se pod kontrolom podrazumeva  „postavljanja granica detetu“ i karakterisitke tih granica (slabe ili rigidne).U socijalnom kontekstu razvoja adolescenata neosporan je značaj porodice i vaspitnog uticaja roditelja. U zavisnosti koliko su kod roditelja izraženi ovi elemneti roditeljstva, razlikujemo više vaspitnih stilova roditelja.