Сарадња наше школе са друштвеном средином се остварује кроз сарадњу са родитељима и сарадњу са организацијама, институцијама и локалном заједницом

1. Сарадња са родитељима

Оствариваће се током целе школске године кроз следеће форме рада: путем родитељских састанака, индивидуалних разговора и обилазака домова ученика.

– Индивидуални разговори са родитељима ученика:
Сваки одељенски старешина има утврђен термин у току недеље који је предвиђен за индивидуалне разговоре са родитељима. Родитељи долазе на разговор по позиву одељенског старешине или по свом личном нахођењу. Термини индивидуалних разговора за сваког одељенског старешину су истакнути на улазу у школу.

– Групни разговори са родитељима ученика:
Овај вид сарадње ће се реализовати по групама, зависно од теме односно проблема који је актуелан.

– Родитељски састанци – одељенски :
У сваком одељењу одржаће се најмање 4 родитељска састанка у току године, што на нивоу школе износи укупно 108 родитељских састанка. На овим састанцима разматраће су актуелни и текући проблеми, као и одговарајуће теме везане за узрасне карактеристике ученика и проблеме у учењу и владању. И ове школске године планира се реализација ових састанке и путем савременог начина рада, радионичарског типа или презентација.

– Образовање родитеља на нивоу разреда :
У сарадњи са стручном службом планира се реализација овог типа родитељских састанака на нивоу разреда, где ће се обрађивати теме из области психолошког, педагошког и здравственог образовања родитеља. Посебан акценат ће се ставити на едукацију родитеља о насиљу на интернету, као и на све учесталију употребу психоактивних супстанци. Ове теме имају за циљ да родитеље информишу, едукују, али и упозоре на ову проблематику.

– Ангажовање родитеља:
• Свако одељење бира по једног представника у Савет родитеља.
• Савет родитеља бира 1 представника у Школски одбор.
• Родитељи имају своје представнике у школским тимовима
• Узимају учешћа на прославама, манифестацијама, јавним скуповима, семинарима као и у разним донаторским и другим акцијама.
• Родитељи узимају учешће на школским часовима и презентују своја занимања, хобије.

2. Сарадња са организацијама и институцијама и локалном заједницом

Школа се редовно укључује и у разна дешавања на нивоу места, да би на тај начин промовисала свој рад, као и ангажовала ученике и тиме задовољила њихова различита интересовања. То је прилика да се школа позитивно истакне и афирмише у друштвеној средини и да подстиче креативне амбиције ученика у ваннаставним активностима.
Планиране манифестације и приредбе:

• Kултурно-уметнички програми:
o Приредба за прваке – Дочек првака (03.09.2018.)
o Пријем првака у Дечји савез (04.10.2018.) –Дом културе
o Дечји фестивал „Rozspievané klenoty“ (октобар 2018.) – Дом културе
o Дечји фестивал „Letí pieseň letí“ (децембар 2018.) – Дом културе
o Такмичење рецитатора ,,Rozhlasová súťaž recitátorov“ Нови Сад, (октобар 2018.) – РТВ Војводина
o Учешће на општинској смотри рецитатора, (март 2019.) – СО Ковачица
o Културно-уметнички програм на крају првог полугодишта посвећен Божићним и Новогодишњим празницима, програм за баке ученика другог разреда „Мikulaš“, (06.12.2018.)
o Школска слава – Свети Сава, (27.01.2019.) – Српска православна црква, Гимназија „Михајло Пупин“
o Програм за Дан жена, (08.03.2019.) – Дом културе
o Програм за Дан школе на којем ће се презентовати рад појединих секција (фолклорне, литерарне, рецитаторске, драмске, хор, оркестар итд). (15.05.2019.) – Дом културе
o Општинска смотра фолклора, хора и оркестара (април 2019.) – СО Ковачица
o Завршни програм ученика четвртог разреда (јун 2019.)
o Завршни програм – Банкет ученика осмог разреда (25.06.2019.) – Гламур
o Гостовања фолклора: Zlatá brána (Кисач) – (јун 2019.), гостовања у Р Словачку на фестивалу
o Дечје позориште (представе и смотре) (април, мај 2019.) – СО Ковачица
o Slovenské národné slávnosti – Бачки Петровац (август 2019.)
o Сусрет младих поета, литерата и ликовних ствараоца – ,,Stretnutie pod lipami“ – (јун 2019)
o Дечја свадба (август 2019.) –Меморијални центар др. Јанко Булик
o Бибиана – дечији ликовни конкурс – Галерија „Бабка“ и Р Словачком
o Учешће у прослави Ковачичког октобра – Цртање чистог срца (октобар 2019.) -Месна заједница
o Дан матерњег језика – прослава (21.02.) – Галерија „Бабка“

• Oрганизација спортских манифестација:
o Спортски дан међуодељењска спортска такмичења (у првом полугодишту)
o Jесењи и пролећни крос – Месна заједница, РТС
o Штафетне игре – Игре без границе (у другом полугодишту)
o Учешће на Фрушкогорском маратону (април 2019.)
o Бициклизам – првенство Војводине у бициклизму (октобар 2018.) – СО Ковачица
o Шах – учешће у Zornička open шаховски турнир (фебруар 2019.) – Шаховски клуб Ковачица
o Риболов (мај 2019.) – Друштво рибари Ковачица
o Корективно-рекреативна настава пливања (током године) – Релакс
o Сајам Спорта Београд (новембар 2018.)
o Учешће на школским такмичењима (током школске године)
o Ковачички полумаратон (април 2019.) – АРТ Маратонко

• Други видови друштвене презентације:
o Зимске и летње креативне радионице- зимски и летњи распуст – Градска библиотека
o Сарадња са медијима: РТВ-ОК, Hlas ľudu, Rovina, Vzlет, Zorničkа, Просветни преглед – током целе школске године
o Литерарни и ликовни конкурси на нивоу општине – Ковачички мозаик – Градска библиотека
o Посете Галерији и спомен кући Мартина Јонаша – током целе школске године
o Обилазак установа и институција у месту – упознавање са занимањима запослених (Суд Општине Ковачица, Скупштина Општине Ковачица, Дом здравља Ковачица)
o Предавања и радионице – МУП Ковачица
o Свечано уручивање награда успешним ученицима школе на нивоу општине – СО Ковачица
o фото-новине – „Мlinarcek photography“
o ученичке радио-емисије
o школски часопис
o чланци у новинама
o изложбе
• Акције уређења школе и околине

За активности на уређивању школе и околине, задужена је еколошка секција у сарадњи са Еколошким покретом Ковачица, ЈКП „Елан“ и Месном заједницом. За ову школску годину планирају се најмање два дана, један дан у првом полугодишту и други у другом полугодишту, током којих би се спроводило сађење цвећа и дрвећа на зеленим површинама око школе.

Ученици ће током школске године бити такође ангажовани и у разним сакупљачким и хуманитарним акцијама, као што су: сакупљање електронског отпада, старог папира, пластике и лименки, добровољних прилога, као и пружање разних врста помоћи социјално-угроженим и болесним лицима.

Поред горе наведених организација, школа сарађује и са осталим основним школама у општини, предшколском установом у Ковачици, Удружењем жена из Ковачице, СРЦ „Славија“ итд. Све активности које се организују у току школске године су пропраћене и презентоване на локалној телевизији РТВ ОК Ковачица.