Naše úspechy/Naši uspesi

Home/Kategorije/Naše úspechy/Naši uspesi

Udeľovanie cien zo súbehu Čo dokáže pekné slovo a Poznaj svoju minulosť

január 28th, 2021|Naše úspechy/Naši uspesi, Školské správy/Školske vesti|

Dňa 27.1.2021 v miestnostiach našej školskej čítarne bol usporiadaný program venovaný žiakom, ktorí získali ceny na súbehu Čo dokáže pekné slovo. Po krátkom príhovore našej knihovníčke Evke Poliakovej Hrkovej, udelené sú ceny zo súbehu Čo dokáže pekné slovo našim najúspešnejším žiakom. Ceny žiakom udelila pani učiteľka vo výslužbe Mária Kotvášová.

Poznaj svoju minulosť

december 16th, 2020|Naše úspechy/Naši uspesi, Školské správy/Školske vesti, udalosti_dogadjaji|

Kvíz Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Poznaj svoju minulosť bol usporiadaný 15.12.2020. ONLINE a naší žiaci mali veľmi pekný úspech: Viktor Kralik 7. trieda, Kovačica 3:21 100% Marina Čuvar 8b, Kovačica 3:48 100% Adam Farkaš, 7.2, Kovačica 4:47 100% Stanislav Suhanek,8b, Kovačica 6:19 100% Naších žiakov viedol profesor Miroslav Jurica.

Dan Osnovne škole „Mlada pokolenja“ u Kovačici

máj 20th, 2020|Naše úspechy/Naši uspesi, O škole / O školi, Školské správy/Školske vesti, udalosti_dogadjaji|

15. maj - Dan Osnovne škole "Mlada pokolenja" u Kovačici ove godine obeležavamo ovim prigodnim kratkim filmom. Uživajte! 15. máj - Deň Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici tohto roku oslávime týmto krátkým filmom. Prajeme Vám príjemné pozeranie! VIDEO KLIP 😀😁😊 Direktorka i kolektiv Osnovne škole "Mlada pokolenja" Kovačica Riaditeľka