Timovi i Aktivi

Home/Timovi i Aktivi

Критеријуми оцењивања из ликовне културе

12 novembra, 2021|Kriterijumi_ocenjivanja, Timovi i Aktivi|

Оцењивање из обавезног предмета ликовна култура, обавља се полазећи од ученикових способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу на сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се узима у обзир ангажовање ученика у наставном процесу. Ученици

Критеријуми оцењивања из музичке културе

12 novembra, 2021|Kriterijumi_ocenjivanja, Timovi i Aktivi|

Ученици 5.рездреда имају музичку културу два часа недељно и зато треба да имају најмање по две оцене у кварталу и најмање четири оцене у полугодишту. Ученици 6, 7. и 8. разреда имају музичку културу један час недељно и зато треба да имају најмање једну оцену у кварталу и најмање две

Kriterijumi ocenjivanja fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

12 novembra, 2021|Kriterijumi_ocenjivanja, Timovi i Aktivi|

PRAĆENJE I OCENJIVANJE Ocenjivanje se vrši brojčano, na osnovu ostvarivanja operativnih zadataka i obrazovnih zahteva. Praćenje napretka učenika obavlja se sukcesivno u toku cele školske godine, na osnovu jedinstvene metodologije koja predvidja sledeće tematske celine: – stanje motoričkih sposobnosti – usvajanje zdravstveno-higijenskih navika – dostignuti nivo savladanosti motornih znanja ,

Критеријуми за оцењивање – разредна настава

5 novembra, 2021|Kriterijumi_ocenjivanja, Timovi i Aktivi|

Записник са 2. седнице Стручног већа наставника разредне наставе Састанку су присуствовале наставнице: Слађана Радојковић, Катарина Шимак, Јармила Халупа, Гордана Станисављевић, Зузана Светликова, Зузана Петрикова, Ката Павела, Ана Фаркаш Чипкар, Катарина Каркуш,Јармила Дудаш, Весна Петров – психолог, Марина Бабка, Вјера Томан. Оправдано су биле одсутне наставнице Ана Кукучка, Вјерослава Валовец

Kriterijumi ocenjivanja – Aktiv prirodnih nauka

4 novembra, 2021|Kriterijumi_ocenjivanja, Timovi i Aktivi|

У ОШ “Млада поколења“ постигнућа ученика у оквиру Актива природних наука се вреднују: • сумативно- кроз писмене и усмене провере и • формативно- праћењем активности ученика на сваком часу. Постигнућа ученика се вреднују и кроз: • излагање и представљање (практични радови, учешће на такмичењима и смотрама и др.); • продукте

Savet roditelja 2021/2022

16 septembra, 2021|O škole / O školi, Školské správy/Školske vesti, Timovi i Aktivi|

Чланови Савета родитеља ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ I1 Ана Злох I2 Наташа Ђурицова I3 Гордана Калин Ђуровић II1 Милина Светлик II2 Маријана Бабка II3 Снежана Петров III1 Катарина Сахтер III2 Андријана Бртка III3 Биљана Сандић

Dualno obrazovanje

20 mája, 2021|Naše úspechy/Naši uspesi, pps, Školské správy/Školske vesti, Timovi i Aktivi|

Будући да се ближимо упису ученика у први разред средњих школа и да је ово период када ученици доносе одлуке који ће профил уписати, прочитајте ПДФ о дуалном образовању како би се наши осмаци на време информисали о дуалним образовним профилима и бенефитима који они са собом носе. ПДФ о

Кутија поверења за ученике

22 februára, 2021|O škole / O školi, Školské správy/Školske vesti, Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

У циљу заштите ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације, као и укупног унапређивања рада наше школе, одлучили смо да у холу школе и ове школске године поставимо „Кутију поверења“ за ученике.

Са седнице Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

7 decembra, 2020|Školské správy/Školske vesti, Timovi i Aktivi|

ЗАПИСНИК Са седнице Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе одржане дана 3. 12. 2020 у 12:30 часова. На седници су присутни били следећи чланови Тима: директорка школе Ањичка Биреш, стручни сарадник – психолог Вјерка Ушјакова, стручни сарадник – педагог Јанко Такач, као и наставнице Ана Кукучка и Ана Хрк.

ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

3 novembra, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Слађана Радојковић, наст. разредне наставе Марина Бабкова, наст. енглеског ј.- разредна настава Данка Томанова, референт за правне, кадровске и административне послове Светлана Коцић, проф. немачког језика Татјана Брезинова, проф. енглеског језика Вјера Ушјак, психолог Јанко Такач, педагог

ТИМ ЗА ХИГИЈЕНУ И ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ

3 novembra, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Бојковић Сања, проф. ликовне културе Евка Омаста, проф. хемије и биологије Властислава Кирић, проф. српског језика Чех Татјана, медицинска сестра-васпитач Ањичка Биреш, директорка Евка Каркуш, проф. енглеског језика Јармила Халупа, проф. разредне наставе Иванка Мравик наст. разредне наставе Мирјана Кизур, представник родитеља Адина Мајдлик, представник ученика

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

3 novembra, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Јелена Лукић, проф. српског језика (Просв. преглед) Катарина Шимак проф. разредне наставе (фото новине) Јармила Халупа проф. разредне наставе (фото новине) Данка Томанова, референт за правне, кадровске и административне послове сајт,(РТВ ОК) Котвашова Мариа, проф. словачког језика (Матица Словачка, Hlas ľudu, Vzlет) Мирослав Томаш, проф. физичког васпитања (Национални

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

3 novembra, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Јанко Такач, педагог Вјера Ушјак, психолог Мариа Котвашова, проф. словачког језика Зузана Путник, проф. словачког језика Сања Бојковић, проф. ликовне културе Ана Бабка, апсолвент дефектолог Татјана Брезинова, проф. енглеског језика Хорват Марина, представник родитеља Мирослав Томан, представник ученика

ТИМ ЗА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

3 novembra, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови: Јанко Такач, педагог Мирослав Јурица, проф. историје Виерослава Валовец, проф. разредне наставе Слађана Радојковић, проф. српског језика Евка Пољак-Хркова, проф. словачког језика Оливера Сладечек, наст. разредне наставе Ана Бабка, апсолвент дефектолог Весна Лабат Гајан, представник родитеља

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

3 novembra, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Вјера Ушјак, психолог Гордана Станисављевић, проф.разредне наставе Ката Павела, проф. разредне наставе Ањичка Биреш, директорка Јано Сабо, проф. биологије и хемије Ана Срдић, наст. физике и веронауке Татјана Брезинова, проф. енглеског језика Валерија Кришан, представник родитеља

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

3 novembra, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Гордана Станисављевић, проф. разредне наставе Евка Омаста, проф. хемије и биологије Елена Омаста, проф. географије Ана Хркова, проф. словачког језика Јан Томаш, проф. физике и математике Зузана Куталек, проф. историје Јармила Халупа, проф. разредне наставе Нада Гогош, дефектолог Адам Сирома, представник родитеља