Timovi i Aktivi

Home/Timovi i Aktivi

Savet roditelja 2021/2022

september 16th, 2021|O škole / O školi, Školské správy/Školske vesti, Timovi i Aktivi|

Чланови Савета родитеља ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ I1 Ана Злох I2 Наташа Ђурицова I3 Гордана Калин Ђуровић II1 Милина Светлик II2 Маријана Бабка II3 Снежана Петров III1 Катарина Сахтер III2 Андријана Бртка III3 Биљана Сандић

Dualno obrazovanje

máj 20th, 2021|Naše úspechy/Naši uspesi, pps, Školské správy/Školske vesti, Timovi i Aktivi|

Будући да се ближимо упису ученика у први разред средњих школа и да је ово период када ученици доносе одлуке који ће профил уписати, прочитајте ПДФ о дуалном образовању како би се наши осмаци на време информисали о дуалним образовним профилима и бенефитима који они са собом носе. ПДФ о

Кутија поверења за ученике

február 22nd, 2021|O škole / O školi, Školské správy/Školske vesti, Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

У циљу заштите ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације, као и укупног унапређивања рада наше школе, одлучили смо да у холу школе и ове школске године поставимо „Кутију поверења“ за ученике.

Са седнице Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

december 7th, 2020|Školské správy/Školske vesti, Timovi i Aktivi|

ЗАПИСНИК Са седнице Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе одржане дана 3. 12. 2020 у 12:30 часова. На седници су присутни били следећи чланови Тима: директорка школе Ањичка Биреш, стручни сарадник – психолог Вјерка Ушјакова, стручни сарадник – педагог Јанко Такач, као и наставнице Ана Кукучка и Ана Хрк.

ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

november 3rd, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Слађана Радојковић, наст. разредне наставе Марина Бабкова, наст. енглеског ј.- разредна настава Данка Томанова, референт за правне, кадровске и административне послове Светлана Коцић, проф. немачког језика Татјана Брезинова, проф. енглеског језика Вјера Ушјак, психолог Јанко Такач, педагог

ТИМ ЗА ХИГИЈЕНУ И ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ

november 3rd, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Бојковић Сања, проф. ликовне културе Евка Омаста, проф. хемије и биологије Властислава Кирић, проф. српског језика Чех Татјана, медицинска сестра-васпитач Ањичка Биреш, директорка Евка Каркуш, проф. енглеског језика Јармила Халупа, проф. разредне наставе Иванка Мравик наст. разредне наставе Мирјана Кизур, представник родитеља Адина Мајдлик, представник ученика

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

november 3rd, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Јелена Лукић, проф. српског језика (Просв. преглед) Катарина Шимак проф. разредне наставе (фото новине) Јармила Халупа проф. разредне наставе (фото новине) Данка Томанова, референт за правне, кадровске и административне послове сајт,(РТВ ОК) Котвашова Мариа, проф. словачког језика (Матица Словачка, Hlas ľudu, Vzlет) Мирослав Томаш, проф. физичког васпитања (Национални

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

november 3rd, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Јанко Такач, педагог Вјера Ушјак, психолог Мариа Котвашова, проф. словачког језика Зузана Путник, проф. словачког језика Сања Бојковић, проф. ликовне културе Ана Бабка, апсолвент дефектолог Татјана Брезинова, проф. енглеског језика Хорват Марина, представник родитеља Мирослав Томан, представник ученика

ТИМ ЗА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

november 3rd, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови: Јанко Такач, педагог Мирослав Јурица, проф. историје Виерослава Валовец, проф. разредне наставе Слађана Радојковић, проф. српског језика Евка Пољак-Хркова, проф. словачког језика Оливера Сладечек, наст. разредне наставе Ана Бабка, апсолвент дефектолог Весна Лабат Гајан, представник родитеља

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

november 3rd, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Вјера Ушјак, психолог Гордана Станисављевић, проф.разредне наставе Ката Павела, проф. разредне наставе Ањичка Биреш, директорка Јано Сабо, проф. биологије и хемије Ана Срдић, наст. физике и веронауке Татјана Брезинова, проф. енглеског језика Валерија Кришан, представник родитеља

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

november 3rd, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Гордана Станисављевић, проф. разредне наставе Евка Омаста, проф. хемије и биологије Елена Омаста, проф. географије Ана Хркова, проф. словачког језика Јан Томаш, проф. физике и математике Зузана Куталек, проф. историје Јармила Халупа, проф. разредне наставе Нада Гогош, дефектолог Адам Сирома, представник родитеља

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

november 3rd, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Јанко Такач, педагог Вјера Ушјак, психолог Катарина Микулић проф. математике Марина Бабкова, проф. енглеског језика Јано Сабо проф. биологије и хемије Зузана Петрикова проф. разредне наставе Александра Кралик, представник родитеља

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

november 3rd, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Вјера Ушјак, психолог школе Ката Павела, проф. разредне наставе Нада Гогош, дефектолог Катарина Каркушова, проф. разредне наставе Дарина Дошa Стано, дефектолог Катарина Шимак, проф. разредне наставе Ана Бабкова – апсолвент дефектолог Татјана Чех, медицинска сестра – васпитач Зузана Светликова, проф. разредне наставе Моника

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

november 3rd, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Ањичка Биреш, директор Вјера Ушјак, психолог Јанко Такач, педагог Ана Чипкар Фаркаш, проф. разр. наставе. Ненад Грозданић, проф, физике Властислава Кирић, проф. српског језика Зузана Путник, проф. грађанског васпитања Павел Урбан, проф. физичког васпитања Јармила Шипицки, секретар Иванка Мравик наст. разредне наставе Мирослав

Probno testiranje osmaka će biti onlajn

apríl 15th, 2020|pedagog-psiholog-sluzba, pps, Školské správy/Školske vesti, Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

Kao i prethodnih godina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja planira da sprovede završni ispit na kraju osnovne škole, kako bi se učenicima obezbedilo sticanje sertifikata o završenoj osnovnoj školi i omogućilo sprovođenje zakonom regulisane procedure upisa u srednje škole. Imajući u vidu aktelnu epidemiološku situaciju u zemlji i mere

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

apríl 9th, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива разредне наставе одржаног дана 7.04.2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД Из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК у 1.3 разреду ће се користити следећи уџбеници: Издавач: НОВИ ЛОГОС Назив уџбеника: Буквар за први разред основне школе; ћирилица Аутори: Душка Милић,Татјана Митић Решење број: 650-02-00177/2018-07

Избор уџбеника из физике, хемије и биологије за 6. и 7. разред основне школе

apríl 9th, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

Записниk са шесте седнице актива природних наука одржана 06.04.2020 Седница актива одржана је због ванредних околности телефонским путем .Разговарали су међусобно сви чланови актива Дневни ред Избор уџбеника из физике,хемије и биологије за 6. и 7. разред основне школе

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

apríl 9th, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива разредне наставе одржаног дана 7.04.2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 4. РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Klett Издавачка кућа доо (СРП4СРП00702) 1. Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за четврти разред основне школе Име/имена аутора: Радмила Жежељ Ралић Број и

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

apríl 9th, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива разредне наставе одржаног дана 7.04.2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК у 2.3 разреду ће се користити следећи уџбеници: Издавач: НОВИ ЛОГОС Назив уџбеника: Уз речи растемо, читанка за српски језик за други разред основне