Timovi i Aktivi

Home/Timovi i Aktivi

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

3 novembra, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Јанко Такач, педагог Вјера Ушјак, психолог Катарина Микулић проф. математике Марина Бабкова, проф. енглеског језика Јано Сабо проф. биологије и хемије Зузана Петрикова проф. разредне наставе Александра Кралик, представник родитеља

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

3 novembra, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Вјера Ушјак, психолог школе Ката Павела, проф. разредне наставе Нада Гогош, дефектолог Катарина Каркушова, проф. разредне наставе Дарина Дошa Стано, дефектолог Катарина Шимак, проф. разредне наставе Ана Бабкова – апсолвент дефектолог Татјана Чех, медицинска сестра – васпитач Зузана Светликова, проф. разредне наставе Моника

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

3 novembra, 2020|Timovi i Aktivi|

Чланови тима: Ањичка Биреш, директор Вјера Ушјак, психолог Јанко Такач, педагог Ана Чипкар Фаркаш, проф. разр. наставе. Ненад Грозданић, проф, физике Властислава Кирић, проф. српског језика Зузана Путник, проф. грађанског васпитања Павел Урбан, проф. физичког васпитања Јармила Шипицки, секретар Иванка Мравик наст. разредне наставе Мирослав Томаш проф. физичког васпитања Наташа

Probno testiranje osmaka će biti onlajn

15 apríla, 2020|pedagog-psiholog-sluzba, pps, Školské správy/Školske vesti, Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

Kao i prethodnih godina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja planira da sprovede završni ispit na kraju osnovne škole, kako bi se učenicima obezbedilo sticanje sertifikata o završenoj osnovnoj školi i omogućilo sprovođenje zakonom regulisane procedure upisa u srednje škole. Imajući u vidu aktelnu epidemiološku situaciju u zemlji i mere

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

9 apríla, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива разредне наставе одржаног дана 7.04.2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД Из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК у 1.3 разреду ће се користити следећи уџбеници: Издавач: НОВИ ЛОГОС Назив уџбеника: Буквар за први разред основне школе; ћирилица Аутори: Душка Милић,Татјана Митић Решење број: 650-02-00177/2018-07

Избор уџбеника из физике, хемије и биологије за 6. и 7. разред основне школе

9 apríla, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

Записниk са шесте седнице актива природних наука одржана 06.04.2020 Седница актива одржана је због ванредних околности телефонским путем .Разговарали су међусобно сви чланови актива Дневни ред Избор уџбеника из физике,хемије и биологије за 6. и 7. разред основне школе

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

9 apríla, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива разредне наставе одржаног дана 7.04.2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 4. РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Klett Издавачка кућа доо (СРП4СРП00702) 1. Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за четврти разред основне школе Име/имена аутора: Радмила Жежељ Ралић Број и

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

9 apríla, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива разредне наставе одржаног дана 7.04.2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК у 2.3 разреду ће се користити следећи уџбеници: Издавач: НОВИ ЛОГОС Назив уџбеника: Уз речи растемо, читанка за српски језик за други разред основне

Одлука актива за математику и технику о избору уџбеника

9 apríla, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива за математику и технику одржаног дана 06.04.2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА Из предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО у 6. разреду ће се користити следећи уџбеници: Издавач: Едука Назив уџбеника: Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на компакт диску за шести разред основне школе Аутори:

Odluka aktiva nastavnika 2. razreda o izboru udžbenika za 3. razred

9 apríla, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива 2. разреда одржаног дана 07.04.2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА Из предмета СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници: Издавач: ЈП ,,Завод за уџбенике,, Назив уџбеника: Nauč ma kotrmelec – čítanka (Читанка) , за трећи разред основне школе, на словачком језику

Odluka Aktiva za umetnost i sport o izboru udžbenika

9 apríla, 2020|Školské správy/Školske vesti, Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива уметности и спорта одржаног дана 8.4. 2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА На словачком језику Из предмета Ликовна култура у 6. разреду ће се користити следећи уџбеници: Издавач: ЈП “Завод за уџбенике“ Назив уџбеника: Výtvarná kultúra (Ликовна култура), за шести разред основне школе, на

Tim za esDnevnik

4 marca, 2020|O škole / O školi, Timovi i Aktivi|

Услед увођења е-дневника формиран је Тим за есДневник. У тиму се налазе наставници који су прошли адекватну обуку и који ће пратити и координисати унос података. Обавезе координатора: • похађање обука за координаторе; • праћење и компетенције везане за надоградњу и измену система есДневника; • реализација обука за наставнике школе

Tim za međupredmetne kompetencije i preduzetništvo

4 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, pps, Timovi i Aktivi|

У сврхе осавремењавања наставе формиран је и Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва. Циљеви и задаци Тима: • прикупљање припрема за час са очигледним примерима развијања међупредметних компетенција, • креирање базе припрема за час, • промоција предузетништва, организовање предавања, радионице и продајне изложбе и сл. Тим за развој међупредметних

Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove

4 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, pps, Timovi i Aktivi|

На нивоу школе је оформљен Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе. Циљеви и задаци тима: • Стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе; • Прати остваривање школског програма; • Стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција; • Вреднује резултате рада наставника и стручних

Godišnji izveštaj o radu škole

4 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, pps, Timovi i Aktivi|

Реализацију Годишњег плана рада школе прати Тим, који током године прикупља податке и саставља Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020.годину у саставу: Јанко Такач, педагог Мирослав Јурица, проф. Историје Властислава Кирић, проф. Српског језика Слађана Радојковић, проф. Српског језика Вијера Томан, проф. Разредне наставе Зорица Тимотијевић, проф. Географије

Godišnji plan rada škole

4 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, pps, Timovi i Aktivi|

Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину саставља Тим за израду Годишњег плана рада школе: Вјера Ушјак, психолог Гордана Станисављевић, проф.раз.наставе Ката Павела, проф. разредне наставе Ањичка Биреш, директорка Татјана Брезинова, проф. енглеског језика Валерија Кришан, представник родитеља Циљеви и задаци тима: • израда Годишњег плана рада школе • праћење

Samovrednovanje u našoj školi

4 marca, 2020|O škole / O školi, Timovi i Aktivi|

Успостављање система квалитета неопходно је у свим областима деловања и рада, природно, и у образовању које утиче на развој друштва у целини. Самовредновање се налази у центру система квалитета образовања. То значи да су школе као установе професионалаца и стручњака добиле могућност да планирају сопствени развој и да буду равноправни

Profesionalni razvoj zaposlenih u našoj školi

4 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, pps, Timovi i Aktivi|

Професионални развој запослених у нашој школи се подржава кроз стручно усавршавање. Облици стручног усавршавања који се спроводе су: – Усавршавање приправника и полагање стручних испита – Усавршавање за педагошки рад и извођење наставе – Уже стручно усавршавање Задаци: 1. Обављање менторских послова: сачињавање оперативних планова рада ментора, увођење у праксу

Ekološke aktivnosti u našoj školi

4 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, pps, Timovi i Aktivi|

У школи се путем различитих активности планира развијање еколошке свести ученика пре свега на редовним часовима биологије, хемије, ЧОС-у, али и осталим предметима. Такође се планирају и акције на нивоу целе школе, за све ученике, како би путем њих развијали код деце свест за бригу о животној средини, да воде