На телефонском састанку Актива 2. разреда одржаног дана 07.04.2020. донета је следећа

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА

Из предмета СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ЈП ,,Завод за уџбенике,,
Назив уџбеника: Nauč ma kotrmelec – čítanka (Читанка) , за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму
Аутори: др Зорослав Спевак
Решење број: 106-61-00273/2005-01 од дана 20.12.2005.
Образложење: на словачком језику

Из предмета СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ЈП ,, Завод за уџбенике,,
Назив уџбеник Словачки језик, за трећи разред основне школе; на словачком језику и писму
Аутори: Светлана Золњан, Татјана Мандач
Решење број: 106-61-00069/2006-01 од дана 26.6.2006.
Образложење: на словачком језику

Из предмета МАТЕМАТИКА у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ЈП ,, Завод за уџбенике,,
Назив уџбеника: Matematika (Математика) , за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму
Аутори:__ др Милосав Марјановић
Решење број 650-02-00130/2009-06/1 од дана 28.7.2009.
Образложење: на словачком језику

Из предмета МАТЕМАТИКА у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ЈП ,, Завод за уџбенике,,
Назив уџбеника:_ Matematika – cvičebnica (Математика – вежбанка), за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму
Аутори: Бранислав Поповић, Маријана Зељић
Решење број: 650-02-00130/2009-06/1 од дана 28.7.2009.
Образложење: на словачком језику

Из предмета ПРИРОДА И ДРУШТВО у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач:_ Креативни центар д.о.о.
Назив уџбеника: Priroda a spoločnost‘ 3 – učebnicа (Природа и друштво 3 – уџбеник), за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму
Аутори: др Симеон Маринковић, Славица Марковић
Решење број: 650-02-00162/2008-06 од дана 25.6.2008.
Образложење: на словачком језику

Из предмета ПРИРОДА И ДРУШТВО у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач:___ЈП ,, Завод за уџбенике,,
Назив уџбеника: Náš kraj – Pracovný zošit z prírody a spoločnosti (Завичајница – Радна свеска уз уџбеник Природа и друштво) , за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму
Аутори: Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин
Решење број: 650-02-00115/2009-06 од дана 24.07.2009.
Образложење: на словачком језику

Из предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ЈП ,, Завод за уџбенике,,
Назив уџбеника:_ Hudobná kultúra 3 (Музичка култура 3) , за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму
Аутори:_ Мариена СтанковићКривак, Данка Накић
Решење број: 106-61-00277/2006-01 од дана 13.9.2007
Образложење: на словачком језику

Из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Издавачка кућа Фреска,,
Назив уџбеника: Smiles 3, ,уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)
Аутори: Jenny Dooley
Решење број: 650-02-00515/2019-07 од дана 10.2.2020.
Образложење:

Из предмета Српски језик у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач:“ НОВИ ЛОГОС“
Назив уџбеника: У свету речи
Аутори: Наташа Станковић Шошо, Маја Костић
Решење број: 650-02-00592/2019-07 од дана 11.2.2020.
Образложење: на српском језику

Из предмета Српски језик у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач:“ НОВИ ЛОГОС“
Назив уџбеника: Дар речи
Аутори: Јелена Срдић
Решење број: 650-02-00592/2019-07 од дана 11.2.2020.
Образложење: на српском језику

Из предмета Српски језик у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач:“ НОВИ ЛОГОС“
Назив уџбеника: Радна свеска
Аутори: Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић
Решење број: 650-02-00592/2019-07 од дана 11.2.2020.
Образложење: на српском језику

Из предмета Математика у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач:“ НОВИ ЛОГОС“
Назив уџбеника: Математика 3
Аутори: Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић
Решење број: 650-02-00619/2019-07 од дана 28.1.2020.
Образложење: на српском језику

Из предмета Природа и друштво у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач:“ НОВИ ЛОГОС“
Назив уџбеника: Природа и друштво 3
Аутори: Андријана ШиклЕрски, Марина Мунитлак
Решење број: 650-02-00582/2019-07 од дана 11.2.2020.
Образложење: на српском језику

Из предмета Природа и друштво у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач:“ НОВИ ЛОГОС“
Назив уџбеника: Природа и друштво 3, радна свеска
Аутори: Андријана ШиклЕрски, Марина Мунитлак
Решење број: 650-02-00582/2019-07 од дана 11.2.2020.
Образложење: на српском језику

Из предмета музичка култура у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач:“ НОВИ ЛОГОС“
Назив уџбеника: Музичка култура 3
Аутори: Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац
Решење број: 650-02-00596/2019-07 од дана 4.2.2020
Образложење: на српском језику

Чланови актива:
1. Ана Чипкар-Фаркаш
2.Катарина Каркушова
3.Оливера Сладечек
4.Марина Бабка
5.Вјера Томан