У сврхе осавремењавања наставе формиран је и Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва.

Циљеви и задаци Тима:
• прикупљање припрема за час са очигледним примерима развијања међупредметних компетенција,
• креирање базе припрема за час,
• промоција предузетништва, организовање предавања, радионице и продајне изложбе и сл.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Гордана Станисављевић, проф. разредне наставе
Евка Омаста, проф. хемије и биологије
Елена Омаста, проф. географије
Ана Хркова, проф. словачког језика
Јан Томаш, проф. физике и математике
Адам Сирома, представник родитеља