Услед увођења е-дневника формиран је Тим за есДневник. У тиму се налазе наставници који су прошли адекватну обуку и који ће пратити и координисати унос података.

Обавезе координатора:
• похађање обука за координаторе;
• праћење и компетенције везане за надоградњу и измену система есДневника;
• реализација обука за наставнике школе и подршка наставницима;
• администрирање дела управљања на нивоу школе;
• пренос података у наредну школску годину.

Тим за е-дневник
Владо Шимек, проф. математике, администратор
Катарина Шимак, проф. разредне наставе, администратор
Дарина Пољак, проф. информатике и рачунарства