Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину саставља Тим за израду Годишњег плана рада школе:

Вјера Ушјак, психолог
Гордана Станисављевић, проф.раз.наставе
Ката Павела, проф. разредне наставе
Ањичка Биреш, директорка
Татјана Брезинова, проф. енглеског језика
Валерија Кришан, представник родитеља

Циљеви и задаци тима:
• израда Годишњег плана рада школе
• праћење реализације планираних активности
• израда анекса у случају измене плана

Реализацију Годишњег плана рада школе прати Тим, који током године прикупља податке и саставља Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020.годину.