Реализацију Годишњег плана рада школе прати Тим, који током године прикупља податке и саставља Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020.годину у саставу:

Јанко Такач, педагог
Мирослав Јурица, проф. Историје
Властислава Кирић, проф. Српског језика
Слађана Радојковић, проф. Српског језика
Вијера Томан, проф. Разредне наставе
Зорица Тимотијевић, проф. Географије
Весна Лабат Гајан, представник родитеља