На телефонском састанку Актива уметности и спорта одржаног дана 8.4. 2020. донета је следећа

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА

На словачком језику
Из предмета Ликовна култура у 6. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ЈП “Завод за уџбенике“
Назив уџбеника: Výtvarná kultúra (Ликовна култура), за шести разред основне школе, на словачком језику и писму, Výtvarná kultúra pre 6.ročník základnej školy
Аутори: Коста Богдановић, мр Рајка Бошковић; мр Павел Чањи, Владимир Валенћик
Решење број: 620-02-00329/2008-6 од дана 4.9.2008.
Образложење:
Нема других могућности на словачком језику. Уџбеник није обавезан.

На словачком језику
Из предмета Ликовна култура у 7. разреду разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ЈП “Завод за уџбенике“
Назив уџбеника: Výtvarná kultúra (Ликовна култура) , за седми разред основне школе, на словачком језику и писму, Výtvarná kultúra pre 7.ročník základnej školy
Аутори: Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић; Павел Чањи, Владимир Валећик
Решење број: 128-61-254/2011-01 од дана 29.03.2012.
Образложење:
Нема других могућности на словачком језику. Уџбеник није обавезан.

На српском језику
Из предмета Ликовна култура у 6. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: БИГЗ школство
Назив уџбеника: Ликовна култура 6, уџбеник за 6. разред основне школе
Аутори: Миливоје Мишко Павловић
Решење број: 650-02-00035/2019-07 од дана 11.4.2019.
Образложење:
Уџбеник је савремен, садржи мултимедијалне садржаје, прати план и програм.
Уџбеник није обавезан.

На српском језику
Из предмета Ликовна култура у 7. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: БИГЗ школство
Назив уџбеника: Ликовна култура 7, уџбеник за 7. разред основне школе
Аутори: Миливоје Мишко Павловић
Решење број: 650-02-00549/2019-07 од дана 17.1.2020.
Образложење:
Уџбеник је савремен, садржи мултимедијалне садржаје, прати план и програм.
Уџбеник није обавезан.

На словачком језику
Из предмета: Музичка култура у 6. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ЈП “Завод за уџбенике“
Назив уџбеника: Hudobná kultúra (Музичка култура) , за шести разред основне школе, на словачком језику и писму, Hudobná kultúra pre 6.ročník základnej školy
Аутори: Јурај Суђи, Мариена Станковић-Кривак
Решење број :106-61-00091/2010-01 од дана: 6.10.2010.
Образложење:
Уџбеник се слаже са новим наставним планом и програмом за музичку културу.

На словачком језику
Из предмета Музичка култура у 7 . разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ЈП “Завод за уџбенике“
Назив уџбеника: Hudobná kultúra (Музичка култура) , за седми разред основне школе, на словачком језику и писму, Hudobná kultúra pre 7.ročník základnej školy
Аутори: Мариена Станковић Кривак, Јурај Суђи
Решење број: 128-61-302/2012-01 од дана: 02.04.2013.
Образложење:
Уџбеник се слаже са новим наставним планом и програмом за музичку културу.

На српском језику
Из предмета Музичка култура у 6. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Нови Логос
Назив уџбеника: Музичка култура за 6. разред основне школе
Аутори:Др Александра Паладин, Др Драгана Михајловић Бокан
Решење број:650-02-00115/2019-07 од дана 9.5.2019.
Образложење:
Уџбеник се слаже са новим наставним планом и програмом за музичку културу.

На српском језику
Из предмета Музичка култура у 7. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Нови Логос
Назив уџбеника: Музичка култура за 7. разред основне школе
Аутори: Др Александра Паладин, Др Драгана Михајловић Бокан
Решење број:650-02-00627/2019-07 од дана 28.1.2020.
Образложење:
Уџбеник се слаже са новим наставним планом и програмом за музичку културу.

Наставници физичког васпитања не користе уџбенике.

Чланови актива:
1. Сања Бојковић
2. Павел Томаш- ст.
3. Павел Томаш- мл.
4. Павел Урбан
5. Мирослав Томаш
Руководилац актива: Сања Бојковић