Kao i prethodnih godina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja planira da sprovede završni ispit na kraju osnovne škole, kako bi se učenicima obezbedilo sticanje sertifikata o završenoj osnovnoj školi i omogućilo sprovođenje zakonom regulisane procedure upisa u srednje škole. Imajući u vidu aktelnu epidemiološku situaciju u zemlji i mere koje je donela Vlada Republike Srbije, odluka o vremenu i načinu polaganja završnog ispita biće doneta naknadno, po okončanju zabrane kretanja.

Onlajn test (prvi probni završni ispit) za samoprocenu znanja će se realizovati preko platforme mojaucionica.gov.rs. Učenici će platformi pristupati koristeći iste naloge koji su za potrebe pristupa platformi Microsoft Teams dostavljeni školama u periodu od 20. do 23. marta 2020. O svemu tome (o nalozima i šiframa za pristup) će ovih dana svi učenici i njihovi roditelji biti obavešteni od strane njihovih odeljenjskih starešina.

Sa nadom da ćemo ovaj ispit uspeti da sprovedemo pre završetka tekuće nastavne godine, nameravamo da intenziviramo aktivnosti koje bi pomogle učenicima osmog razreda da se pripreme za završni ispit. S tim u vezi, doneli smo odluku da sprovedemo onlajn testiranje kojim ćemo učenicima osmog razreda omogućiti samoprocenu znanja i to bi bio prvi probni test koji je u skladu sa trenutnim mogućnostima rada od kuće. Osnovna svrha ovog testiranja je da učenici steknu uvid u to da li su napredovali do očekivanih standarda postignuća u predmetima koji su obuhvaćeni završnim ispitom i da u odnosu na rezultate probnog završnog ispita, po potrebi, dodatnu pažnju posvete određenim oblastima u okviru pojedinih predmeta.

Od direktora, nastavnika i stručnih saradnike se očekuje da motivišu učenike da se u što većem broju, a u skladu sa tehničkim uslovima kojima raspolažu, uključe u ovo testiranje, kako bi dobili pravovremenu objektivnu povratnu informaciju o svom postignuću, koja treba da im posluži kao smernica za dalje učenje i pripremu za završni ispit. Rezultati testa se neće ocenjivati, jer se testiranje odvija u nedovoljno kontrolisanim uslovima da bi se obezbedila pouzdanost rezultata. Zato je neophodno podsticati učenike da samostalno reše testove, bez obzira na krajnji rezultat, jer će jedino tako imati pravi uvid koji će im poslužiti za dalje planiranje učenja, a ujedno obezbediti i realnija očekivanja od završnog ispita.

Nakon završenog testiranja, učenici će dobiti rezultate, a predmetni nastavnici će putem uspostavljenih kanala komunikacije saznati koje su oblasti učenici savladali i šta im predstavlja teškoću, da bi se tome mogli posvetiti tokom daljeg rada. Na osnovu ovih razmena, nastavnici treba da planiraju podršku učenicima u sklopu priprema za završni ispit, koje se za sada takođe odvijaju učenjem na daljinu.

Po normalizovanju uslova rada, sprovešće se i drugi probni završni ispit kojim će biti testirane procedure, što znači da će učenici imati više prilika da provere svoje znanje.

Učenici koji nastavu pohađaju po IOP-ima i učenici koji nemaju tehničke mogućnosti za rad ONLINE će probno testiranje raditi u dogovoru sa razrednim starešinama.

Dakle, onlajn probno testiranje će biti sprovedeno po sledećoj dinamici:

22. aprila 2020. – test iz srpskog/maternjeg jezika

23. aprila 2020. – test iz matematike

24. aprila 2020. – kombinovani test

Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati (od 8.00 do 20.00) , kako bi mogli da mu pristupe u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju.

Preko platforme mojaucionica.gov.rs i naloga koji im je prosledio odeljenjski starešina, učenik pristupa rešavanju testova.

Učenik će na početku svakog testa birati jezik na kojem radi test.

Svaki učenik će moći samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno! To znači da kada učenik pristupi testu, mora i da ga završi u roku predviđenom za rad. Na početku testa, učenici će dobiti obaveštenje o dužini trajanja testiranja.

Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik će moći da vidi nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna, a učenik će moći da im pristupi i analizira ih. Navedeno će biti moguće logovanjem na platformu sa istim pristupnim nalogom kao i za rešavanje testova.

Analize zadataka sva tri testa će biti emitovane i na kanalu RTS 3, u terminima koji će naknadno biti utvrđeni.

Za učenike koji nemaju tehničke mogućnosti da rade onlajn test (oni koji ne prate nastavu onlajn), školama će biti na raspolaganju sva tri testa u PDF formatu, na dan kombinovanog testa, tj. 24. aprila, kako bi ih odštampale i prosledile roditeljima. Ukoliko su u mogućnosti, roditelji mogu da dođu do škole i preuzmu testove u skladu sa merama bezbednosti i pod uslovom da ne budu uvedene rigoroznije mere zabrane kretanja. Radi efikasnosti i što većeg obuhvata učenika testiranjem, preporuka je da škole na vreme obaveste roditelje i prikupe informacije o potrebama za štampanim testovima. Ove testove roditelji neće vraćati školi, već će nastavnici kroz redovnu komunikaciju sa ovim učenicima dobiti informacije o njihovom postignuću i na osnovu toga dati uputstva i materijale za učenje – pripremu za završni ispit.

Ukoliko ne budu postojali uslovi za preuzimanje štampanih testova, učenici će preko RTS-a moći da vide zadatke i njihova rešenja.