Чланови Савета родитеља

ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
I1 Ана Злох
I2 Наташа Ђурицова
I3 Гордана Калин Ђуровић
II1 Милина Светлик
II2 Маријана Бабка
II3 Снежана Петров
III1 Катарина Сахтер
III2 Андријана Бртка
III3 Биљана Сандић

IV1 Мариа Сирома
IV2 Весна Лабат Гајан
IV3 Лидија Текијашки
V1 Ана Јонаш
V2 Наташа Бенкова
V3 Снежана Петрик Живковић
VI1 Рената Вељарски
VI2 Анжелика Хавјар
VI3 Виолета Пољак
VII1 Еленка Вестек
VII2 Златко Хрк
VII3 Владица Недељков
VIII1 Виктор Вењарски
VIII2 Александра Кралик
VIII3 Миријана Кизур
I-VIII Регина Јанковић