Prema stručnoj literaturi, u vaspitno obrazovnom radu neophodna je saradnja porodice i škole. To je jedan od uslova za ispoljavanje pozitivnih efekata vaspitno-obrazovnog procesa. Realizacija vaspitno-obrazovnog rada, pored konstantne saradnje, podrazumeva i samu zainteresovanost roditelja za neki od oblika saradnje.

Od toga zavisi i sam ishod saradnje izmedju porodice i škole. Potrebno je da se povećaju i usavrše znanja roditelja o samom procesu razvoja dece, o tome kako deca uče i šta svaki roditelj očekuje od deteta. Naravno, očekivanja nisu ista i svaki roditelj za svoje dete želi najbolje i trudi se da mu to i pruži, a sve to u skladu sa svojim mogućnostima, a i mogućnostima samog deteta.

Zato smo sastavili raspored individualnih kontakata roditelja sa nastavnicima za ovu školsku godinu. U rasporedu je navedeno vreme kada svaki roditelj može da dođe u školu i potraži nastavnika i da se posavetuje sa njime u vezi svih problema ili nedoumica koje postoje a vezane su za predmet ili predmete koji nastavnik predaje.

 

Ime i prezime nastavnika

Dan

 

Vreme

Ana Kukučka

sreda

5. čas

Alžbeta Hrćan

sreda

4. čas

Gordana Stanisavljević

petak

4. čas

Katarina Šimak

četvrtak

2. čas

Jarmila Halupova

četvrtak

3. čas

Ivanka Mravik

utorak

4. čas

Zuzana Svetlik

utorak

4. čas

Zuzana Petrik

ponedeljak

2. čas

Kata Pavela

utorak

5. čas

Ana Čipkar Farkaš

sreda 

2. čas

Katarina Karkuš

petak

3. čas

Olivera Sladeček

četvrtak

3. čas

Evka Omasta

sreda

12,00   i 17,30

Maria Kotvašova

utorak

9,00 i 15,00

Sanja Bojković

utorak

4. čas pre i posle podne u smeni viših razreda

Darina Poljak

sreda

9,30  i  15,00

Vlado Šimek

ponedeljak

11,50 i 17.20

Zuzana Lenhartova

utorak

13,30 i 18,45

Vlastislava Kirić

ponedeljak

10,10 i 15,40

Zuzana Putnik

četvrtak

5.čas pre i posle podne

Katarina Mikulić

sreda

7,45 i 13,45

Jan Tomaš

petak 

10,10 i 15,40

Đuro Svetlik

sreda

11,05 i 16,35

Anna Hrkova

četvrtak

10,00 i 16,00

Ana Kokavski

sreda

13:00

Zorica Timotijević

sreda

3. čas pre i posle podne

Nenad Grozdanić

utorak i četvrtak

u vreme velikog odmora

Ušjak Rastislav

ponedeljak 

13:30 / 15:30

Miroslav Tomaš

četvrtak

10:05-11:00, 15:30-16:30

Tijana Vereski

ponedeljak

11:05,  16:30

Svetlana Kocić

ponedeljak

11:00, 16:30

Sonja Lončar

utorak

10:05, 15:50 u smeni viših razreda

Karkuš Evka

utorak i četvrtak

za vreme velikog odmora

Jožo Farkaš

svakog dana

u vreme velikogodmora

Ana Doša

četvrtak

nakon 6. časa

Elena Omasta

četvrtak

1. čas

Babinjec Želimir

sreda

posle 6. časa

Jan Husarik

utorak

4. čas

Evka Poljak Hrk

utorak i četvrtak

posle 7. časa

Tomaš Pavel

sreda

2. čas

Urban Pavel

utorkom

2. čas

Sandra Nađ Vidač

svakodnevno

u vreme velikog odmora

Ana Babkova

svakodnevno

u vreme velikog odmora

Slađana Radojković

utorkom

11:00 ili 16:30

Marina Babkova

utorkom

2. čas