Здравствена превенција је пре свега усмерена на здрав начин живота, који се учи у породици, школи и широј друштвеној заједници. Школа код ученика покреће – позитивне емоције, формира правилне ставова, спроводи позитивне акције за здравље, уграђује знања у облику навика у карактер ученика и трасира пут ка вештинама здравог живота.

У школи постоји Тим наставника који су прошли обуку Прве помоћи, чији су задаци пружање прве помоћи: санирање лакших повреда и имобилизација код прелома , као и спровођење у хитну помоћ код тежих повреда.
Тим сачињавају наставници: Зузана Путник, Евка Омаста, Јармила Шипицки.

Такође у оквиру одељења деце са аутизмом је ангажована и медицинска сестра-васпитач Татјана Чех.

ТИМ ЗА ХИГИЈЕНУ И ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ И ОКОЛИНЕ
Бојковић Сања, проф. ликовне културе
Евка Омаста, проф. хемије и биологије
Татјана Брезинова, проф. енглеског језика
Чех Татјана, медицинска сестра-васпитач
Ањичка Биреш, директорка
Ана Бабкова, апсолвент дефектолог
Вјерка Хлавати, проф. биологије
Мирјана Кизур, представник родитеља

Задаци медицинске сестре:
• пружање стручне помоћи ученицим одељења деце са аутизмом и деце којима је потребна додатна подршка,
• прати здравствено стање свих ученика,пре свега ученика са хроничним обољењима и здравственим проблемима,
• ради на превенцији болести
• ради на развијању хигијенских навика, одржавању личне хигијене,
• прати и ниво хигијене и одржавање чистоће у школи.
• сарађује са здравственим установама.

У оквиру здравствене превенције школа има развијену и сарадњу са различитим здравственим установама и организацијама:
1. Сарадња са педијатрима и физијатром Дечјег одељења Дома здравља и са школским стоматологом, који ће вршити лекарске систематске прегледе свих ученика. Сарадња са хитном службом. Такође, перманентно пружање лекарске помоћи и савета.
2. Сарадња са општинским Црвеним крстом – организација општинског такмичења „Шта знаш о здрављу“.
3. Сарадња са Заводом за јавно здравље из Панчева чији стручњаци дуги низ година у нашој школи реализују едукације за ученике:
• Пубертет и разлика између полова – „Која је разлика између дечака и девојчице“ – 5. разред
• Пушење, болест зависности – „Дишимо пуним плућима“ 6. разред
• Алкохолизам, болест зависности – „Алкохолизам је болест“ 7. разред
• Наркоманија – „Дрога је коцкање са животом“ 7. разред
• Сида – „Шта знаш о СИДИ“ 8. разред
• Правилна исхрана – за запослене и ученике
4. Сарадња са службама за заштиту деце од алкохолизма и наркоманије
5. Сарадња са Канцеларијом за младе, која укључује школску децу у своје пројекте
6. Сарадња са компанијом „Always“ – радионица на тему „Расти као девојка“
Координатори: Евка Омаста, Иванка Мравик, Татјана Чех, Вјера Ушјак.
Посебно ће се у првом циклусу и даље спроводити програм „Покренимо нашу децу“, на часовима редовне наставе у трајању од 15 минута дневно.
Координатор пројекта: Катарина Шимак.
На нивоу школе је формиран Тим за хигијену и естетско уређење школе и околине.
Циљеви и задаци Тима:
• сарадња са ликовном секцијом и еко тимом школе;
• организовање активности везаних за заштиту животне средине;
• обезбеђивање простора за излагање ученичких радова;
• организовање изложби на одређене теме;
• контрола хигијене по учионицама и у холу школе.