OSIM REDOVNOG NASTAVNOG RADA KOJEG PROFESORI I NASTAVNICI OBAVLJAJU U TOKU ŠKOLSKE GODINE, RAD U ŠKOLI OBUHVATA JOŠ MNOGO TOGA ŠTO NE PODRAZUMEVA SAMO NASTAVU.

DAKLE, OSIM DOPUNSKIH I DODATNIH ČASOVA SA UČENICIMA, RODITELJSKIH SASTANAKA I INDIVIDULANIH RAZGOVORA SA RODITELJIMA, SVAKI NASTAVNIK JE I ČLAN NASTAVNIČKOG I ODELJENJSKIH VEĆA, PREDMETNIH I STRUČNIH AKTIVA, RAZNIH ŠKOLSKIH TIMOVA, I UČESNIK JE U IZRADI RAZNIH ŠKOLSKIH PROJEKATA. SVE OVO PODRAZUMEVA PLANOVE, SASTANKE, ZAPISNIKE, IZVEŠTAJE, …

OSIM TOGA, SVAKI NASTAVNIK MORA REDOVNO DA PLANIRA SVOJ RAD I DA O SVOM RADU – KAO I O RADU VEĆA, AKTIVA, TIMOVA I O RADU U OKVIRU PROJEKATA – SASTAVLJA PERIODIČNE IZVEŠTAJE.

DAKLE, POGLEDAJMO, ŠTA JE TO ŠTO JEDAN NASTAVNIK TREBA DA IMA OD DOKUMENTACIJE U TOKU JEDNE ŠKOLSKE GODINE …

 

 

 

1) GODIŠNJE PLANOVE RADA NASTAVNIKA ZA TEKUĆU ŠKOLSKU GODINU – NPR. PLAN RADA NASTAVNIKA HEMIJE ZA VI RAZRED, PLAN RADA UČITELJICE ZA MATEMATIKU U II RAZREDU, …

2) MESEČNE PLANOVE RADA NASTAVNIKA – OD PLANA ZA SEPTEMBAR TEKUĆE ŠKOLSKE GODINE PA TAKO DO PLANA ZA JUN, ZA SVAKI PREDMET KOJI UČITELJI ILI NASTAVNICI PREDAJU I TO ZA SVAKI RAZRED KOJEM PREDAJU. OVDE SU OBUHVAĆENI I INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLANOVI (IOP-1, IOP-2 ILI IOP-3) ZA UČENIKE KOJIMA JE POTREBNA DODATNA PODRŠKA U NASTAVNOM RADU.

3) PLAN RADA AKTIVA/VEĆA/TIMA/PROJEKTA KOJIM NASTAVNIK RUKOVODI ILI JE U NJEMU ZAPISNIČAR ZA TEKUĆU ŠKOLSKU GODINU 

4) GODIŠNJI PLAN RADA SEKCIJE/AKTIVNOSTI KOJIMA NASTAVNIK RUKOVODI  ZA TEKUĆU ŠKOLSKU GODINU 

5) GODIŠNJI PLAN DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE ZA TEKUĆU ŠKOLSKU GODINU 

5) LIČNI IZVEŠTAJ O RADU ZA MINULU ŠKOLSKU GODINU KOJI OBUHVATA SVE IZVEŠTAJE O AKTIVNOSTIMA NASTAVNIKA TOKOM CELE JEDNE ŠKOLSKE GODINE 

6) IZVEŠTAJ O RADU AKTIVA/VEĆA/TIMA U KOJIM JE NASTAVNIK RUKOVODIO ILI BIO ZAPISNIČAR ZA MINULU ŠKOLSKU GODINU 

7) IZVEŠTAJ O RADU SEKCIJA KOJIM JE NASTAVNIK RUKOVODIO ZA MINULU ŠKOLSKU GODINU 

8) IZVEŠTAJ O PROJEKTIMA/AKTIVNOSTIMA KOJIMA JE NASTAVNIK RUKOVODIO, BIO KORDINATOR I SL. (UČENIČKI PARLAMENT, DEČJI SAVEZ, CRVENI KRST, ENERGIJA JE SVUDA OKO  NAS, ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI,  ...) ZA MINULU ŠKOLSKU GODINU 

9) GODIŠNJI PLAN RADA ODELJENJSKOG STAREŠINE SA TEMAMA KOJE ĆE  STAREŠINA DA OBRAĐUJE NA ČASOVIMA ODELJENJSKOG STAREŠINE (SAMO  ODELJENJSKE STAREŠINE) I NA KRAJU GODINE I IZVEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA ODELJENJSKE ZAJEDNICE (U SARADNJI SA PREDSEDNIKOM I ZAPISNIČAREM ODELJENJSKE ZAJEDNICE)

10) PLAN EKSKURZIJE I/ILI IZLETA, POSETA I SL,  (SAMO RAZREDNE STAREŠINE) I NA KRAJU I IZVEŠTAJ O REALIZACIJI EKSKURZIJE, IZLETA, ŠKOLE U PRIRODI …

11) PROFESIONALNI PROTFOLIO I LIČNI PLAN PROFESIONALNOG RAZVOJA U KOJEM NASTAVNIK NAVODI DOSADAŠNJI TOK STRUČNOG USAVRŠAVANJA I TO KOJE SEMINARE TEK PLANIRA DA POSETI, KOJE AKTIVNOSTI – U USTANOVI I VAN NJE – PLANIRA DA ORGANIZUJE A U CILJU LIČNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA I NAPREDOVANJA. NA KRAJU GODINE SE PODNOSI I IZVEŠTAJ O STRUČNOM USAVRŠAVANJU U TOKU MINULE GODINE. SVE OVO JE U OKVIRU PROFESIONALNOG PORTFOLIJA NASTAVNIKA ILI STR. SARADNIKA.

12) SVE ODELJENJSKE STAREŠINE IMAJU I DOKUMENTACIJU KOJA OBUHVATA REDOVNO ISPISIVANJE I PRAĆENJE VOĐENJA DNEVNIKA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA, MATIČNIH KNJIGA, ĐAČKIH KNJIŽICA, SVEDOČANSTAVA, DIPLOMA, SARADNJU SA PEDAGOGOM ILI PSIHOLOGOM PO PITANJU UČENIKA SA TEŠKOĆAMA U RADU …