Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci dobara interaktivnih tabli sa projektorom možete pročitati OVDEInteraktivna tablaII1048