konkursnu dokumentaciju javne nabavke male vrednosti- nabavka radova, nadgradnja ravnog krova na delu fiskulturne sale Osnovne škole „Mlada pokolenja“ Kovačica možete pročitati OVDEКонкурсна документација-кров