Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga kupovina električne energije možete preuzeti OVDE