Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE