Obaveštenje o zaljučenom ugovoru o javnoj nabavci dobara- interaktivna tabla sa projektorom JNOP-1-3H/2020 možete pročitati OVDEObavestenje o zaključenom ugovoru-interaktivna tabla