Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti dobara redni broj 02/2019 kupovina električne energije možete pročitati na linku:

Odlukaelektika711