Odluka o dodeli ugovora (električna energija)

Home/Javne Nabavke/Odluka o dodeli ugovora (električna energija)

Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti dobara redni broj 02/2019 kupovina električne energije možete pročitati na linku:

Odlukaelektika711

February 12th, 2019|Javne Nabavke|