Odluku o dodeli ugovora- kupovina gasnog ulja za loženje broj ugovora 01/2020 možete preuzeti OVDENafta2020984