odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke možete preuzeti OVDE