Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga- realizacija ekskurzija učenika od I-VIII razreda i nastave u prirodi učenika I-IV razreda u školskoj godini 2018/2019, možete preuzeti ovde:

Odluka o pokretanju JNMV