Pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije za javnu nabavku- kupovina električne energije možete preuzeti OVDE