Poziv za dostavljanje ponuda za gasno ulje ekstra lako evro el za loženje, možete preuzeti na linku:

Javni poziv