За ученике са сметњама у развоју на основу евалуације исхода критеријуми оцењивања су груписани у три категорије:није савладао; делимично савладао; савладао.

Недовољних оцена нема-за ученике који су на основу евалуације исхода оцењени са: „није савладао“ понављају се исти садржаји активности.
За ученике који су на основу евалуације исхода оцењени: „делимично савладао“ уз поновљене садржаје активности уводе се и нови садржаји активности предвиђени Индивидуалним планом и програмом.
За ученике који су у потпуности савладали садржаје активности прелази се на нове садржаје.

ОВИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ СУ САДА САМО ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ АКТИВА И КАО ТАКВИ ИДУ НА УСВАЈАЊЕ ОД СТРАНЕ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА.