V ústrety Mikulášskemu sviatku, žiaci druhého ročníka kovačickej základnej školy usporiadali príležitostný program, ktorý venovali svojim babičkám.

VIDEO NÁHRAVKU RTV OK SI MOŽETE POZRIEŤ TUNÁ.