V Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici pripravení sme na zápis prvákov podľa nových stanovených pravidiel.

Rodičia budúcich žiakov odteraz na zápis budú prinášať iba potrvdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky.

VIDEO RTV OK