Minulog petka zasedao je Tim za zaštitu od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i dikriminacije. Pored ostalih tema razmotrili smo i pravila ponašanja učenika i zaposlenih u novoj školskoj godini. Izdvajamo sledeće zaključke koje razredne starešine treba da prenesu učenicima i roditeljima na roditeljskim sastancima i ČOS-evima, naročito što se tiče pravila ponašanja u toku neposrednog rada sa učenicima u novoj školskoj godini a u vreme epidemije virusa Kovid 19. Dakle doneseni su sledeći zaključci:

Roditelji kod kuće svakodnevno mere temperaturu detetu i ne šalju dete u školu ako ima temperaturu, dok škola temperaturu učenika meri svakodnevno ali samo nasumičnom kontrolom učenika ali ne svih učenika. Temperaturu učenika u školi meriće medicinska sestra, nasumičnim odabirom i dolaskom u učionicu.

Učenici u školu treba da dolaze 15 minuta pre početka časova.

Tokom boravka u školskom dvorištu i školskoj zgradi (holu, hodnicima, sali za fizičko, toaletima, …) da drže distancu od najmanje 1,5 metra. Ne treba da se rukuju, grle, …

U školi će biti organizovano dežurstvo zaposlenih tokom celog radnog dana.

Učenici ulaze u školu kontrolisano, na samom ulazu prolaze kroz dezobarijeru i dezinfikuju ruke.

Posle ulaza bez zadržavanja u holu i hodnicima idu pravo u svoju učionicu.

U toku prve dve nedelje septembra učenici se neće prezuvati.

Učenici se stepeništem, holom i hodinicima uvek kreću svojom desnom stranom, ne prave gužve i ne sudaraju se. Postoji mogućnost da škola bude obeležena tako da se vide prvaci kretanja i strane hodnika, stepeništa, …

Maska je obavezna za sve učenike. Učenik treba uvek da ima dve maske, jednu na sebi a jednu (rezervnu) u torbi. Postoji mogućnost da škola učeniku da masku ali samo u izuzetnim prilikama.

Po ulasku u učionicu učenici sedaju na svoje mesto i čekaju nastavnika.

Maska se može skinuti po ulasku nastavnika u učionicu, kada počnu da slušaju predavanje, tada učenici mogu da skinu masku. Inače je nose uvek i svuda. Naravno, učenici na boravku koji užinaju i ručaju, u trpezariji skidaju masku (tamo će im biti obezbeđena distanca).

Produženi boravak će raditi, biće dve grupe i postojaće ispomoć prema rasporedu koji je već utvrđen.

U toalete može da uđe samo onaj broj učenika koliko toalet ima kabina. Ostali čekaju vani ili idu da koriste drugi toalet. Pranje ruku je tu obavezno.

Zvoniće se za početak i za kraj časa, nastavnici ne smeju da produžavaju nastavu kada zazvoni.

Samo na veliki odmor se izlazi, za male odmore se ostaje u učionici, provetrava učionica, čisti radno mesto i priprema za sledeći čas.

Fizičko vaspitanje će se uvek raditi napolju dok god to lepo vreme omogućava. Tek druga smena popodne, kada padne mrak ide u salu. Učenici treba da donose pribor za fizičko.

Raspored dežurstva nastavnika će biti utvrđen nakon završetka izrade rasporeda časova (u ponedeljak ćete dobiti na mejl i biće okačen u zbronici). Svi nastavnici koji su u školi će biti i dežurni taj dan, kafa će se piti na pauzi između dve smene (10:00 do 10:30 i 16:30 do 17:00).

Soba za izolaciju učenika za koje se desi da pokažu neke simptome virusa će postojati tokom celog dana dok su učenici u školi. U njoj će dežurati medicinska sestra dok joj traje radno vreme a nakon toga dežurni nastavnici.

Očigledna i praktična nastava Tehnike i tehnologije, Hemije, Fizike, Biologije i Geografije će se obavljati prema mogućnostima. Pretežno prikazivanjem video snimaka, prezentacija, i sl. Ako je nastavnik u mogućnosti da prenese to jest da u učionicu donese karte, panoe, neke manje predmete ili uređaje iz svog kabineta on to može da radi ali razni ogledi iz hemije ili biologije gde se upotrebljavaju hemijski preparati se ne preporučuju. Iz predmeta Tehnika i tehnologija će se raditi teorijski deo a praktičan rad se odlaže.

Za dodatno informisanje možete pogledati i ovaj kratki video: