Dan

 

Vreme
Ana Kukučka ponedeljak 3. čas
Vijera Toman četvrtak 3. čas
Gordana Stanisavljević petak 5. čas
Katarina Šimak četvrtak 4. čas
Jarmila Halupova četvrtak 4. čas
Ivanka Mravik utorak 4. čas
Zuzana Svetlik utorak 4. čas
Zuzana Petrikova utorak 4. čas
Kata Pavela utorak 3. čas
Ana Čipkar Farkaš utorak 3. čas
Katarina Karkuš utorak, četvrtak 2. čas
Olivera Sladeček ponedeljak 2. čas
Evka Omasta ponedeljak 5. čas
Maria Kotvašova ponedeljak 4. čas
Sanja Bojković četvrtak 4. čas
Darina Poljak utorak 4. čas
Vlado Šimek četvrtak 6. čas
Zuzana Lenhartova petak 13,30 ili 18,45
Vlastislava Kirić ponedeljak 10,10 i 15,40
Zuzana Putnik ponedeljak 7. čas
Katarina Mikulić utorak 3. čas
Jan Tomaš petak 10,15 i 15,50
Jan Hrćan petak 1. čas
Anna Hrkova sreda 10:00 ili 14:00
Ana Kokavski petak 3. čas
Zorica Timotijević sreda u vreme velikog odmora
Nenad Grozdanić utorak u vreme velikog odmora
Ušjak Rastislav ponedeljak 15:30
Miroslav Tomaš utorak u vreme velikog odmora
Ana Srdić sreda 3. čas
Svetlana Kocić utorak 3. čas
Sonja Lončar utorak 11:55 ili17:25 (6. čas  smeni viših razreda˙)
Karkuš Evka utorak i četvrtak za vreme velikog odmora
Tatjana Čapo Brezina utorak 13:00 ili 10:20      (najaviti dolazak)
Jožo Farkaš sredom u vreme velikogo dmora
Zuzana Kutalek sreda 4. čas
Elena Omasta četvrtak 4. čas
Babinjec Želimir sreda posle 7. časa
Jan Husarik sreda 2. čas
Evka Poljak Hrk utorak posle 7. časa
Tomaš Pavel petak 2. čas
Urban Pavel ponedeljak 5. čas
Sandra Nađ Vidač svakodnevno u vreme velikog odmora
Darina Doša Stano petak 5. čas
Ana Babkova svakodnevno produženi boravak
Slađana Radojković četvrtak 11:00 ili 16:30
Marina Babkova sreda 4. čas
Ljiljana Šajn petak 12:00
Tatjana Brezinova petak 12:30-13:00
Miroslav Jurica četvrtak 3. čas