PROMENE U ADOLESCENCIJI SU BURNE I EKSPLOZIVNE. DAKLE BRZE SU I POSTOJI POTREBA ZA ČESTIM I  VELIKIM PRILAGOĐAVANJEM I NAVIKAVANJEM NA   PROMENE.

 

VELIKE PROMENE ZNAČE I VELIKU RANJIVOST JER SE TU RADI O PROMENAMA KOJE SE DEŠAVAJU UPOREDO SA VELIKOM POTREBOM I ŽELJOM DA SE BUDE  PRIHVAĆEN, VOLJEN I PRIZNAT. 

 

ZATO JE BITNA PODRŠKA I LJUBAV RODITELJA.

 

 

 

 

I

PROMENE FIZIČKOG IZGLEDA

 

– NAGLI RAST I RAZVOJ, PORAST TEŽINE I VISINE

– POJAVA SEKUNDARNIH POLNIH KARAKTERISTIKA

– POJAČANO LUČENJE POLNIH HORMONA – TESTOSTERONA I ESTROGENA  

U RANOJ ADOLESCENCIJI (U PROSEKU NEGDE OD 13 GODINE) OVE PROMENE UTIČU NA CELOKUPNU SLIKU O SEBI UČENIKA KOJI SE U TOM PERIODU OPISUJU KAO “DEBEO”, “KRUPAN”, “NIZAK” – DAKLE DECA/TINEJDŽERI KORISTE FIZIČKE KARAKTERISTIKE DA BI OPISALI SEBE I DRUGE.

SAM POČETAK ADOLESCENTNIH PROMENA JE JAKO BITAN A U OVOM PERIODU POSTOJE VELIKE RAZLIKE U POČETKU PROMENA PA SE DECA JEDNO DUŽE VREME VEOMA RAZLIKUJU MEĐUSOBNO – ONI KOJI KASNE U RAZVOJU SU U POREĐENJU SA RAZVIJENIJIM VRŠNJACIMA MALI, SLABI, MANJE SIGURNI U SEBE. 

DEVOJČICE RANIJE POČINJU SA PROMENAMA I RAZVOJEM NEGO DEČACI.

OTKRIVAJU SE I USVAJAJU SEKSUALNE ULOGE. 

 

II

 

PROMENE U MISAONOM FUNKCIONISANJU

 

SA POČETKOM ADOLESCENCIJE POČINJE VELIKI I KVALITATIVNI SKOK U INTELEKTUALNOM RAZVOJU – UČENICI PRELAZE SA KONKRETNIH NA FORMALNE-LOGIČKE OPERACIJE. DAKLE UČENICI SU SPOSOBNI ZA:

 

– APSTRAKTNO MIŠLJENJE, UČENIK MOŽE DA POSTAVI HIPOTEZU I “U GLAVI” REŠI PROBLEM, BEZ POMOĆI KONKRETNIH PREDMETA TJ.  POMAGALA

– FLEKSIBILNOST U MIŠLJENJU, UČENIK SHVATA DA NEKI PROBLEM MOŽE DA IMA VIŠE REŠENJA OD JEDNOG, TE DA NIJE SVE “CRNO-BELO”, “DOBRO-LOŠE”, NEGO POSTOJE I NIJANSE, DAKLE UČENICI SHVATAJU DA SU NEKE STVARI RELATIVNE, POSTAJU KRITIČNI I PRAGMATIČNI U SVOM SUĐENJU

– AKCENAT NA BUDUĆNOSTI, UČENICI POČINJU SVE VIŠE DA SE PREOKUPIRAJU BUDUĆNOŠĆU, ULOGAMA KOJIMA ĆE SE BAVITI, DUŽNOSTI KOJE ĆE PREUZETI

– USMERENOST NA “ONO ŠTO JE MOGUĆE”, DAKLE UČENICI POREDE SVOJA ISKUSTVA I SVET OKO SEBE I POREDE SVE TO SA TIME “ŠTA JE MOGUĆE”.

 – ŽELJA ZA PROMENOM, MNOGE OVE KARAKTERISTIKE SE KOD RODITELJA I STARIJIH OČITAVAJU KAO BUNT, BES, PROBLEMATIČNO PONAŠANJE, POSTOJI ŽELJA DA SE STVARI MENJAJU, DA SE NA STVARI DRUGAČIJE GLEDA I SL.

 

 

III

 

PROMENE U DRUŠTVENOM FUNKCIONISANJU

 

PRIJATELJSTVO SE IZUZETNO CENI, PRIJATELJI POSTAJU SKORO PA BITNIJI OD RODBINE – PRIJATELJ POSTAJE IZVOR PODRŠKE, NJIMA SE POVERAVA, OD NJEGA OČEKUJE RAZUMEVANJE, NJEGOVO GLEDIŠTE I NJEGOVI STAVOVI SU BITNI (“ŠTA ĆE MI REĆI DRUGARI?”)

OSIM TOGA UČENICI SADA MOGU DA ZRELIJE MORALNO SUDE:

– MOGU DA SE STAVE U POZICIJU DRUGE OSOBE TJ. DA VIDE STVAR IZ UGLA OSOBE SA KOJOM SE NE SLAŽU

– MOGU DA SE STAVE U POZICIJU “TREĆE OSOBE”, ONE KOJA BI BILA IZNAD SVEGA I KOJA BI SUDILA NEPRISTRASNO U SUKOBU DVE OSOBE.

JAKO JE BITAN OSEĆAJ PRIHVAĆENOSTI OD STRANE VRŠNJAKA I PRIPRADNOST GRUPI, RAZVIJA SE I LOJALNOST GRUPI PRIJATELJA

RODITELJSKA KAZNA SVE MANJE FUNKCIONIŠE, IMA SVE MANJI EFEKAT NA PROMENU PONAŠANJA UČENIKA

TRAŽI SE DOMINANTNOST NASPRAM SUBMISIVNOSTI.

BITNO JE RAZVITI OSEĆAJ ODGOVORNOSTI.

 

 

IV

 

EMOCIONALNI RAZVOJ

 

EMOCIONALNA PODRŠKA SE TRAŽI I VAN PORODIČNIH OKVIRA

RODITELJI NISU JEDINI IZVORSIGURNOSTI I EMOCIONALNE PODRŠKE

POČINJE PROCES PSIHIČKOG ODVAJANJA OD RODITELJA I TEŽNJA KA SAMOSTALNOSTI

RAZVOJ SAMOSTALNOSTI TREBA DA SE DEŠAVA UZ POMOĆ I PODRŠKU RODITELJA

RODITELJI SU JOŠ UVEK VELIKI UZOR DECI – USVAJAJU SE ULOGE, VREDNOSTI, POGLED NA SVET, …

 

TIPIČNE KARAKTERISTIKE ADOLESCENATA

 

– OPŠTA NESIGURNOST (U SVOJ IZGLED, U SVOJU PAMET, SVOJA OSEĆANJA, DRUŠTVENI STATUS, PRIHVAĆENOST, …)

– NARASTAJUĆI SEKSUALNI NAGON (I NEZRELOST DA SE ON SHVATI)

– PROMENLJIVE PREDSTAVE O SEBI (ČAS NAJBOLJI – ČAS NAJGORI)

– NESTABILNOST RASPOLOŽENJA (EMOCIONALNE BURE I DRAME, ČESTO BEZ PRAVOG TJ. OZBILJNOG RAZLOGA)

– KONFLIKTI SA AUTORITETOM I BUNTOVNOST 

– TEŽNJA KA NEZAVISNOSTI

– PODLOŽNOST SPOLJAŠNJIM UTICAJIMA I OBOŽAVANJE IDOLA

– TEŽNJA DA SE BUDE USPEŠAN U NEKOM PODRUČJU DELATNOSTI

– STRAH OD NEUSPEŠNOSTI I PROMAŠAJA

– OSEĆANJE RAZLIČITOSTI 

 

KAKAV PRISTUP ADOLESCENTIMA JE POTREBAN?

 

REZULTAT ADOLESCENCIJE JE PRELAZ IZ STATUSA DETETA U STATUS ODRASLE OSOBE. 

GRADIMO FIZIČKI, INTELEKTUALNO, EMOCIONALNO I SOCIJALNO ZRELU I SAMOSTALNU OSOBU.

DAKLE RADI SE O PROCESU KOJI TRAJE JEDAN DUŽI PERIOD I PORODICA TAJ PERIOD MOŽE DA OLAKŠA ILI DA OTEŽA.

REZULTAT ADOLESCENCIJE MOŽE BITI I STIDLJIJVA, NESAMOPOUZDANA, POSLUŠNA ODRASLA OSOBA

DAKLE, ŠTA MOŽEMO URADITI DA OLAKŠAMO PERIOD PROMENA:

– PRIČAMO SA DETETOM LEPO, SA POŠTOVANJEM, OZBILJNO A NE UZ PRETVARANJE 

– PRIČAMO BEZ VIKE, BEZ POKAZIVANJA LJUTNJE STE VEOMA LJUTI, ODLOŽITE RAZGOVOR AKO NE MOŽETE DA SAKRIJETE BES  

– TREBA DA STEKNEMO NJEGOVO POVERENJE. AKO NE STEKNEMO POVERENJE DETETA, AKO RECIMO DETE OD NAS OČEKUJE SAMO GRDNJU I VIKU (ILI ČAK BATINE), ONO ĆE SE POVERAVATI DRUGIM OSOBAMA

– SLUŠAMO DETE, DETE ŽELI DA PRIČA O SEBI I SVOJIM PROBLEMIMA AKO ZNA DA ĆEMO GA SASLUŠATI (NARAVNO DA NAM SE NJIHOVI STAVOVI ČINE NEZRELIM I SMEŠNIM, ALI TREBA ZNATI DA NA TOM UZRASTU ONI TOLIKO ZNAJU). AKO NE SLUŠAJU RODITELJI SLUŠAĆE NEKO DRUGI

– POSTAVLJAMO GRANICE ŠTA MOŽE A ŠTA NE MOŽE U PONAŠANJU ALI POSTAVLJAMO FLEKSIBILNE GRANICE, TAKVE KOJE ADOLESCENT NE VIDI KAO ZATVOR (MOŽE IZLAZAK, ALI IZLAZAK DO ODREĐENOG TERMINA I UZ ZNANJE S KIME SE IZLAZI)

– UPADANJE I SUOČAVANJE SA PROBLEMIMA JE STALNO I TREBA BITI POMOĆ I PODRŠKA ALI NE I PREZAŠTIĆIVATI JER NEĆETE UVEK I SVUDA BITI TU ZA NJIH.

– AKO MOŽETE BUDITE UVEK POZITIVNI MODEL DETETU, VI VEĆ JESTE MODEL

– AKO JE DETE LJUTO I DRAMI, SAČUVAJTE MIR, SASLUŠAJTE I TRUDITE SE DA RAZGOVOR SKRENETE U MIRNIJE VODE

– ZRELOST SE NE UTERUJE KAZNAMA (DETE ĆE BITI ONOLIKO ZRELO KOLIKO MOŽE NA TOM UZRASTU) 

– POŠTOVANJE  SE NE KUPUJE NAGRADAMA U VIDU SKUPIH POKLONA (NEĆE VAS DECA VIŠE VOLETI I POŠTOVATI AKO IM KUPUJETE SKUPE POKLONE)

– OSTAVITE ADOLESCENTA NA MIRU, AKO NEĆE DA PRIČA AKO ŽELI DA BUDE SAM NEMOJTE SE NAMETATI

 

 

 

OVAJ TEKST JE PRIPREMIO PEDAGOG ŠKOLE JANKO TAKAČ, ZA PREDAVANJE PEDAGOGA NA RODITELJSKOM SASTANKU U ODELJENJU VII-1, ODRŽANO U SREDU 9.11. U 16:30 ČASOVA