Najvažnija opšta pravna akta su postavljena za pregled i skidanje.

Tuná máte všeobecné právne akty, zatiaľ len v srbčine.

 

1. Statut škole mozete preuzeti OVDE

    Štatút školy si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)

2. Pravilnik o radu škole možete preuzeti OVDE

    Pravidlá práce v škole si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)

 

 

 

3. Poslovnik o radu Školskog odbora možete preuzeti OVDE

    Rokovací poriadok Školského výboru si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)

4. Poslovnik o radu Nastavničkog veća možete preuzeti OVDE 

    Rokovací poriadok Učiteľskej rady si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)

5. Poslovnik o radu Saveta roditelja možete preuzeti OVDE

    Rokovací poradok Rady rodičov si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)

6. Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta možete preuzeti OVDE

    Rokovací poradok Žiackého parlamentu si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)

7. Pravila ponašanja možete preuzeti OVDE

    Pravidlá správania si môžeze stiahnúť tuná (v srbčine)

8. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih možete preuzeti OVDE

    Pravidlá o disciplinárnej a materiálnej zodpovednosti zamestnaných si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)

9. Pravilnik o nagrađivanju možete preuzeti OVDE

    Pravidlá o oceneniach si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)

10. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika možete preuzeti OVDE

    Pravidlá o disciplinárnej a materiálnej zodpovednosti žiakov si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)

11. Godišnji plan rada škole za 2015/2016. godinu možete preuzeti OVDE

      Ročný plán práce pre školský 2015/2016. rok si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)

12. Izveštaj o radu škole za 2014/2015. godinu možete preuzeti OVDE

      Správu o práci škole pre 2014/2015. rok si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)