Plan mera za otklanjanje polne neravnopravnosti možete pruzeti OVDE.