Poslovnik o radu Školskog odobora Osnovne škole „Mlada pokolenja“ Kovačica možete pročitati OVDEPoslovnik o radu Školskog odbora Osnovne škole Mlada pokolenja Kovačica