Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta možete preuzeti OVDE.