Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta Osnovne škole „Mlada pokolenja“ Kovačica možete pročitati OVDEPoslovnik o radu Učeničkog parlamenta Osnovne škole Mlada pokolenja Kovačica