Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta možete preuzeti OVDE.