Ovde možete preuzeti Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja