Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za 2022/2023. godinu možete preuzeti OVDE.