Podľa mienky odbornej poroty, v ktorej pracovali:
1. Mariena Korošová, členka
2. Prof. Dr. Marína Šimáková Speváková, členka
3. Prof. Dr. Zoroslav Spevák, predseda,

ceny získali nasledujúci žiaci:
1. cena – Miroslav Toman, 8.1 tr. – próza Komu sa nelení, tomu sa zelení
2. cena – Saňa Severínyová, 8.1 tr. – próza Sára – morská panna
2. cena – Marína Čuvárová, 8.2 tr. – próza Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu
3. cena – Luka Stojković, 6.2 tr. – próza Zlaté nite jesene

špeciálne ceny získali:
Matej Hrk, 6.2 tr. – próza Zlaté nite jesene
Milan Hrk, 6.2 tr. – próza Jeseň v mojej ulici

O cenách a diplomoch pre Vašich žiakov Vás poinformujeme dodatočne.

So srdečným pozdravom,
Svetluša Hlaváčová
koordinátorka VPK NRSNM
Bulvár Mihajla Pupina 1/4
21000 Nový Sad
021 422 989
www.rada.org.rs