Hana Krišan 7/3 je u subotu u Pančevu učestvovala na 21. Pokrajinskom takmičenju talentovanih učenika osnovnih i srednjih škola Vojvodine. Branila je rad iz matematike sa temom “Dekartov pravougli koordinatni sistem“.