Učenici OŠ „Mlada pokolenja“ su 20.09.2019. bili u Vrbasu na festivalu izvornog stvaralaštva dece Vojvodine.
Nastupili su mlađa folklorna grupa i ženska pevačka grupa.