Dňa 11.12.2023 v kovačickom Dome kultúry usporiadaný bol ešte jeden festival Letí pieseň letí. Naša žiačka štvrtého ročníka Lúcia Válovcová získala 1. cenu odbornej poroty pre interpretáciu.