Dňa 21.9.2019. bol usporiadaný Festival slovenských ľudovych krojov v Kysáči.
Naše žiačky obsadili 3. miesto