Nastavnice Darina Poljak, Svetlana Kocić i Tanja Brezina su dobile Internacionalnu nagradu za kreativnost i inovativnost.
Nagrada je dodeljena za održan zajednički čas – korelacija engleskog, nemačkog jezika i informatike, učenicima odeljenja 5-1 i njihovim nastavnicama.
Ovaj ugledni čas je u tooku septembra održan koleginicama i kolegama nastavnicima i na seminaru u Padini.