Ekološka sekcija naše škole je i ove godine bila veoma aktivna, koordinatori sekcije Evka Omasta, Zuzana Putnik i Juraj Cicka navode sledeće aktivnosti koje su obeležile školsku 2019/2020. godinu:

– uređeno dvorište i eko kutka
– edukacija učenika 7 i 8.razreda i izrada panoa povodom obeležavanja značajnih ekoloških datuma
– izrada prezentacije na temu Energija je svuda oko nas i učepće u nagradnom konkursu
– informisanje o aktivnostima putem FB stranice
– saradnja sa časopisom Ekopedija
– gume za reciklažu prefarbane, kompost školski+ cveće= učenici koriste trotoar umesto prečice po travi
– izrada letnje učionice (palete, boja + rad članova tima za estetsko uređenje škole i članova kolektiva škole )
– članovi ekološke sekcije su učestvovali u ozelenjavanju prostora oko benzinske pumpe, u centru Kovačice , parku i okolini škole
– izrada novogodišnje jelke od materijala za reciklažu
saradnja sa Ekološkim pokretom Kovačica, Udruženjem poljoprivrednika Kovačičania, vulkanizerom Bireš Kovačica, firmom EKV iz Kovačice, Poljoprivrednim gazdinstvom Tanja Cicka Kovačica i Udruženjem žena Kovačica.
– medijska propraćenost TVOK, TV i radio Novi Sad, Hlas ľudu
– zasađeno cveće i drveće oko jednog dela škole
– nagradna ekskurzija za 15-20 učenika – najuspešnijih sakupljača otpadnog materijala
na nivou škole je sakupljeno:oko 700kg plastike, oko 400 kg limenki predate firmi Eko servis i približno 5000kg papira

– obeležavanje Dana energetske efikasnosti
– izrada predmeta od sekundarnih sirovina
– edukacija učenika
– sađenje drveća i cveća
– učešće u projektu Za čistije i zelenije škole Vojvodine
– sakupljanje papira, limenki i plastičnih čepova za reciklažu
– uređivanje školskog dvorišta
– obeležavanje dana planete Zemlje i Dana vode i još nekih planiranih aktivnosti nije u potpunosti uspelo usled prekida redovne nastave zbog sprečavanja širenja pandemije –covid -19.

Koordinatori i članovi Ekološke sekcije se nadaju još bogatijoj školskoj 2020/2021. godini!