KLETT društvo za razvoj obrazovanja objavilo je Leksikon stvaralaca u preduniverzitetskom obrazovanju, čiji su autori dr Milenko Kundačina i mr Mirjana Pajić Ilić. Svrha Leksikona je da predstavi 1000 prosvetnih radnika koji aktivno stvaraju i izdvajaju se u svojoj profesionalnoj populaciji te da i njih i ostale podstakne na dalji profesionalni razvoj. Naša škola je imala tu čast da u leksikonu bude zastupljneo čak troje naših nastavnika!

Stvaraoci čije su biografije u Leksikonu, a koji su iz Kovačice su Maria Kotvaš Jonaš (str. 277), Anna Hrk (str. 656) i Zuzana Lenhart (str. 299)

Rekli su o Leksikonu:
U ovom jedinstvenom Leksikonu je hiljadu, u Srbiji najboljih vodiča, u život – vaspitača, učitelja, nastavnika, koji su generacije najmlađih vaspitavali da budu čestiti ljudi i odgovorni građani. Naoružavali su ih znanjem, razigravali njihov duh i maštu, učili ih da cene druge. Učenje su pretvarali u radost saznavanja, a školu u najdražu ustanovu.
prof. dr Mladen Vilotijević, recenzent

Leksikon stvaralaca u preduniverzitetskom obrazovanju je svedočanstvo o pregalaštvu na putu stručnog i ličnog razvoja, koje profesionalni integritet i status pedagoga, u najširem kontekstu te reči, podrazumevaju. Istovremeno, to je slika izvrsnosti profesije ispunjene kompetencijama kao osnovom postignuća, u smislu vrhunskog angažovanja u podizanju pojedinačnih i kolektivnih ostvarenja i podsticanjem učenika na isto. Takva slika potvrđuje činjenicu da su pedagozi, pomenuti u ovoj monografiji, doprinosili izvanrednosti postignuća, kao standardu i suštinskoj karakteristici pedagoške profesije i time joj na najbolji način služili.
prof. dr Grozdanka Gojkov, recenzent