Opština Kovačica svake godine nagrađuje najbolje učenike – učenike generacije, nosioce Vukove diplome i učenike koji su postigli izuzetne rezultate na republičkim takmičenjima.

Nagrade su primili Mihajlo Pešić (Učenik generacije i nosilac Vukove diplome) i nosioci Vukove diplome Nađa Lakičin i Duško Galat.

Nagrade je uručio predsednik opštine Kovačica Jaroslav Hrubik.